Kaikkien materiaalien ominaisuudet

Kuparivaluseoksien lujuusominaisuudet

Lujuusarvot keskipako- ja jatkuvavalussa pätevät 50 mm:n ainevahvuuteen asti.

    0,2-raja N/mm2 Murtolujuus N/mm2 Murtovenymä A5 % Kovuus HB
  PROMET        
Punametalli 5 110 250 13 65
Punametalli 737 120 260 12 70
Punametalli 310 130 260 15 75
Tinapronssi 10 160 280 10 80
Tinapronssi 12 150 280 5 90
Lyijytinapronssi 1010 110 220 8 70
Lyijytinapronssi 715 90 200 7 65
Lyijytinapronssi 420 80 170 6 50
Alumiinipronssi Ap 110 200 550 15 130
Alumiinipronssi NiAp 210 280 650 13 150
Alumiinipronssi NiAp 410 380 750 5 185
Messinki Ms 264 70 180 12 50
Erikoismessinki EMs5750 200 500 18 120
Erikoismessinki EMs5760 260 620 14 150
Erikoismessinki EMs5775 480 750 5 190

 

PROMET-seosten nimelliskoostumus %

    Al Cu Fe Mn Ni Pb Sn Zn
  PROMET                
Punametalli 5   85       5 5 5
Punametalli 737   82       7 7 4
Punametalli 310   88         10 2
Tinapronssi 10   90         10  
Tinapronssi 12   88         12  
Lyijytinapronssi 1010   80       10 10  
Lyijytinapronssi 715   78       15 7  
Lyijytinapronssi 420   75       20 5  
Alumiinipronssi Ap110 10 88 2          
Alumiinipronssi NiAp210 10 80 5   5      
Alumiinipronssi NiAp410 11 77 6   6      
Messinki Ms 264   65       2   33
Erikoismessinki EMs5750 1 61 1 2       35
Erikoismessinki EMs5760 2 60 1 3       34
Erikoismessinki EMs5775 5 63 3 4       25

PROMET-seosten fysikaaliset ominaisuudet

  Tiheys Pituuden lämpötila-kerroin Ominais-lämpö-kapasiteetti Lämmön-johtavuus Resis-tiivisyys Kimmo-moduli
  20-200°C 20°C 20°C 20°C 20°C
  PROMET kg/dm 10-6x1/K J/Kkg W/Km nΩm kN/mm2
Punametalli 5 8.9 18 375 70 110 95
Punametalli 737 8.9 19 375 45 110 90
Punametalli 310 8.9 18 375 50 160 100
Tinapronssi 10 8.8 18 375 50 160 110
Tinapronssi 12 8.8 18 375 50 190 110
Lyijytinapronssi 1010 9.0 19 375 50 170 80
Lyijytinapronssi 715 9.2 19 375 50 170 75
Alumiinipronssi Ap 110 7.5 17 400 65 120 110
Alumiinipronssi NiAp 210 7.6 17 420 40 200 120
Messinki Ms 264 8.4 20 375 100 75 90
Erikoismessinki EMs 460 8.4 21 375 100 80 100
Erikoismessinki EMs5750 8.2 21 375 85 80 100

Korroosionkestävyys

Seosten korroosiokestävyys on esitettytaulukossa arvioasteikolla 1 ... 5, jossa 5 merkitsee parasta kestävyyttä. Arvioasteikko on tarkoitettu vain kuparimetallien vertailuun.

    Ilma, makeavesi Merivesi suolaliuos Saippua-liuos alkaalinen Heikot hapot Vahvat ei-hapettavat hapot
  PROMET          
Punametalli 5 5 4 4 3 1
Punametalli 737 5 4 4 3 2
Punametalli 310 5 4 4 4 2
Tinapronssi 10 5 5 5 5 2
Tinapronssi 12 5 5 4 5 2
Lyijytinapronssi 1010 5 5 4 5 2
Lyijytinapronssi 715 5 4 4 4 2
Lyijytinapronssi 420 5 4 4 4 2
Alumiinipronssi Ap 110 5 5 4 5 4
Alumiinipronssi NiAp 210 5 5 4 5 4
Alumiinipronssi NiAp 410 5 5 4 5 4
Messinki Ms 264 4 3 2 1 1
Erikoismessinki EMs 460 3 2 2 1 1
Erikoismessinki EMs5750 4 4 3 2 1
Erikoismessinki EMs5760 4 4 3 2 1

Standardien vastaavuudet

Alla olevassa taulukossa on eri standardien keskinäinen vastaavuus.

    EN 1982 DIN SIS
  PROMET      
Punametalli 5 CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) 1705 CuSn5ZnPb 145204
Punametalli 737 CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K) 1705 CuSn7PbZn -
Punametalli 310 (SFS 2208 CuSn10Zn2) 1705 CuSn10Zn 145458
Tinapronssi 10 CuSn10-C (CC480K) 1705 CuSn10 145443
Tinapronssi 12 CuSn12-C (CC483K) 1705 CuSn12 145465
Lyijytinapronssi 1010 CuSn10Pb10-C (CC495K) 1716 CuPb10Sn 145640
Lyijytinapronssi 715 CuSn7Pb15-C (CC496K) 1716 CuPb15Sn -
Lyijytinapronssi 420 CuSn5Pb20-C (CC497K) 1716 CuPb20Sn -
Alumiinipronssi Ap110 CuAl10Fe2-C (CC331G) 1714 CuAl10Fe 145710
Alumiinipronssi NiAp210 CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G) 1714 CuAl10Ni 145716
Alumiinipronssi NiAp410 CuAl11Fe6Ni6-C (CC334G) 1714CuAl11Ni -
Messinki Ms 264 CuZn33Pb2-C (CC750S) 1709 CuZn33Pb2 145144
Erikoismessinki EMs5750 CuZn35Mn2Al1Fe1-C (CC765S) 1709 CuZn35Al1 145256
Erikoismessinki EMs5760 CuZn34Mn3Al2Fe1-C (CC764S) 1709 CuZn35Al2 -
Erikoismessinki EMs5775 CuZn25Al5Mn4Fe3-C (CC762S) - -

Kupariseosten syöpymiskestävyydestä

Kupari ja kaikki sen seokset kestävät erittäin hyvin seuraavien aineiden vaikutusta.
-kaikkia kuivia kaasuja, poikkeuksena vain asetyleeni, jota kestää vain messingit

-orgaanisia liuottimia, poikkeuksena kosteat klooratut hiilivedyt, joita messingit kestävät huonosti, muut melko hyvin

-öljyjä ja nestemäisiä polttoaineita sekä seuraavia teollisuustuotteita, kuten alkoholeja, asfalttia, lakkoja, vernissaa, muoveja ym.

Messinkejä lukuun ottamatta kupari ja sen seokset kestävät seuraavien aineiden liuoksia ja nesteitä erinomaisesti:
-aluna, boorihappo, formaliini, meri-ilma, kreosootti, maito, muurahaishappo, natriumfosfaatti, pesusooda, natriumsulfaatti, vesilasi, olut, parkkihappo, saippualiuokset, juomavesi, kondenssivesi, merivesi, viemärivesi.

Messinkejä lukuun ottamatta kupari ja sen seokset kestävät hyvin seuraavien aineiden sekä niiden liuosten vaikutusta:
-sulfiittiselluloosatehtaiden ja paperitehtaiden olosuhteita, kuten ilmastoa, keittohappoa, jätehappoa, pesuliuoksia, kosteaa rikkidioksidia, rikkihapoketta, kalsiumbisulfiittia, etikkahappoa, ferrosuoloja, fosforihappoa, hedelmämehuja, hiilihappoa, kosteaa hiilitetrakloridia, kosteaa trikolorietyleeniä, kloorikalkkia, kuparisulfaattia, magnesiumkloridia, maitohappoa, natriumbikarbonaattia, oksaalihappoa, öljyhappoa, rikkiä, sinkkisulfaattia ym.

Messinkejä lukuun ottamatta on kupariseosten kestävyys tyydyttävä seuraavien aineiden vaikuttaessa:

-sulfaattikeiton mustalipeä, valkaisuliuokset, kuten natriumhypokloriitti, klooriliuos ja natriumperoksidi, ammoniumsulfaatti, aniliini ja aniliinivärit, fluorivetyhappo, kuparinitraatti, natriumsulfidi, sinkkikloridi, suolahappo.


Kupariseokset eivät kestä seuraavien aineiden vaikutusta:

-elohopeaa ja sen suoloja, kromihappoa, pikriinihappoa, sinihappoa ja sen suoloja eli syanideja, ferrikloridia ja -sulfaattia, ammoniakkia ja sen suoloja.

 

 

Attachments

Order / request for quotation> > > > > > >