Valmiiksi koneistetut tuotteet

Koneistus jakautuu kahteen linjaan, esikoneistukseen ja viimeistelykoneistukseen. Esikoneistuksessa keskipakovalanteista poistetaan valutyövarat ja kappale koneistetaan lähimitoille, joko viimeistelykoneistusta tai asiakkaalle toimitusta varten. Jatkuvavaletuista ainesputkista koneistamme välikokoja. Esikoneistettuna toimitamme erilaisia aihioita 2400 mm:n halkaisijaan asti. Viimeistelykoneistusta varten käytettävissämme on korkealuokkaiset koneistamot joiden CNC konekanta takaa laadukkaan ja kilpailukykyisen valmistuksen.

 

Valmistamme tuotteet

Piirustustenne mukaisesti:

 • Liukulaakereita
 • Liukuholkkeja
 • Liukulevyjä
 • Liukukiskoja
 • Muita konepajatuotteita

Pronssiaihioita

 • Ainesputkia
 • Pyörötankoja
 • Lattatankoja
 • Neliötankoja
 • Muototankoja
 • Esikoneistettuja aihioita

Erityisesti laivateollisuudelle:

 • Mäntien liukurenkaita ja muita pronssiosia dieselmoottoreihin.
 • Laakereita ja muita pronssiosia ohjausyksiköihin ja vaihteisiin.
 • Peräsinlaakereita.
 • Potkurinakselin laakereita.
 • Lastipumppujen ja kansikoneistojen renkaita ja laakereita.
> > > > > > >