Valumenetelmät

Jatkuvavalu

 • Liuku– eli jatkuvavalu edustaa valimotekniikan viimeisintä kehitystä valettaessa putkia, pyörö– ja muototankoja.
 • Liuku– eli jatkuvavalu valanteiden pinnanlaatu ja mittatarkkuus ovat hyviä. Koneistuksen tarve on vähäistä.
 • Liuku– eli jatkuvavaluna valamme tankoja halkaisija-alueella ø 13 … 230 mm.
 • Valupituus on suurimmillaan 14 m.

Liuku– eli jatkuvavalulla saavutetaan kiderakenteeltaan tiivis valanne. Liukuvaletun punametallin tiheys on 8.8 kg/dm3 kun vastaavan hiekkaan valetun tiheys on 8.5 kg/dm3.

Liuku- eli jatkuvavalun edut:

 1. Valanne kiderakenteeltaan virheetön, ei huokosia ja kuonasulkeumia.
 2. Valanne painetiivis.
 3. Valanteen lujuusominaisuudet hyvät.
 4. Valanteen pinnanlaatu hyvä.
 5. Valanne mittatarkka, työvarojen tarve pieni.
 6. Monimutkaisten muototankojen valaminen mahdollista.
 7. Valanteen suuri pituus.

Keskipakovalu

Keskipakovalu tapahtuu pyörivään, valumuottina toimivaan teräskokilliin. Keskipakovoiman vaikutuksesta valumetalli on jähmettyessään paineen alaisena. Näin rakenteesta tulee tasainen ja tiivis.

Keskipakovalu tapahtuu joko vaaka– tai pystyvaluna. Keskipakovalu soveltuu pyörähdyskappaleiden, kuten putkien, renkaiden, laippojen tms. valuun. Menetelmä ei sovellu umpinaisten tankojen valuun.

Valamme halkaisija-alueen ø 180 … 650 mm valanteet vaakavaluna. Tätä suuremmat halkaisijat valamme pystyvaluna. Vaakavaluna valanteen vakiopituudet ovat 500 ja 1700 mm ja valanteen maksimi paino on 2500 kg.

Pystyvalussa suurin valuhalkaisija on ø 2400 mm ja valanteen maksimi paino on 2500 kg.

> > > > > > >