materialsfinished-productsservicescasting-methods
 

Keskipakovalu Oy

Sedan 1956 har vårt metallgjuteri levererat material och komponenter för såväl inhemsk som utländsk industri. Med hjälp av vår yrkeskunniga personal och genom att satsa på modern produktions teknologi har vi hela tiden utvecklat kvaliteten på våra produkter och vår verksamhet.

Vårt kvalitetssystem uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008. Genom att noga följa den utveckling som har skett och sker i vår bransch har vi främjat vår konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Idag agerar Keskipakovalu Oy, förutom i Finland, även på flera platser i Europa och Asien.
https://www.youtube.com/watch?v=mJKZuUPFBXo

ISO9001Approved AMS blue 200

> > > > > > >