Sträng- eller kontinuerlig gjutning

kontinuerlig

Sträng- eller kontinuerlig gjutning representerar den nyaste gjuttekniken för gjutning av rör, rundstänger och profiler.

Gjutstyckena har efter stränggjutning bra ytkvalitet och måttnoggranhet.

Behovet för bearbetning är litet.

Som sträng- eller kontinuerlig gjutning gjuter vi stänger på diameterområdet 13 - 230 mm.

Gjutlängden är maximalt 14 m.

Med sträng- eller kontinuerlig gjutning får man gjutgods, som är tätt av sin mikrostruktur. Den stränggjutna rödmetallens densitet är 8.8 kg/dm³ , när den motsvarande i sandgjutet är 8.5 kg/dm³.

 

Fördelarna av sträng- eller kontinuerlig gjutning:

  1. Gjutstyckets mikrostruktur är felfri, inga porer eller slagginneslutningar.
  1. Gjutstycket är trycktätt.
  2. Gjutstyckets hållfasthetsegenskaperna är goda.
  3. Gjutstyckets ytkvalitet är bra.
  4. Gjutstycket är måttnoggrant, behovet av arbetsmån är litet.
  5. Möjligheten att gjuta komplicerade profiler.
  6. Gjutstyckets längd.

Centrifugalgjutning

Centrifugalgjutning sker i en roterande stålkokill, som fungerar som gjutform.

På grund av centrifugalstyrkan är gjutmetallen under tryck när den stelnar.

Strukturen blir således jämn och tät.

Centrifugalgjutningen sker antingen som horisontal- eller vertikalgjutning. Centrifugalgjutning lämpar sig för gjutning av rotationskroppar som rör, ringar, flänsar och dylikt. Metoden passar inte för gjutning av massiva stänger.

Vi gjuter gjutstycken på diameterområden 180 - 650 mm som horisontalgjutning. De större diametrarna gjuter vi som vertikalgjutning. Standardlängderna i horisontalgjutning är 500 och 1700 mm och gjutstyckets max. vikt är 2500 kg.

Den största diametern i vertikalgjutning är 2400 mm och gjutstyckets max. vikt är 2500 kg.

 

> > > > > > >