Bearbetning

Bearbetningen fördelar sig på två linjer, grovbearbetning och finbearbetning. I grovbearbetning avlängnas gjutarbetsmåner och stycket bearbetas till närmått, antingen för finbearbetning eller leverans till kunden. Av stränggjutna ämnesrör bearbetar vi mellandimensioner som grovbearbetade levererar vi olika ämnen till diameter 2400 mm. För finbearbetning har vi till vårt förfogande högklassiga verkstäder. Deras CNC-maskinpark garanterar högklassig och konkurrenskraftig tillverkning.

 

Vi tillverkar idag

Bearbetad, efter ritning:

  • Glidlager
  • Lagerskålar
  • Glidlister
  • Glidskenor, -plåtar
  • Alla former av ritningsdetaljer

Bronsämnen:

  • Ämnesrör
  • Rundstång
  • Platt- o. fyrkant-stång
  • Profilgjuten stång
  • Grovsvarvade, centrifugalgjutna ämnen

 

> > > > > > >