Mätning och kontroll

Vår kontrollavdelning har en modern 3D-koordinatmätutrustning, som säkrar att mått-, form- och lägetoleranserna av bearbetade stycken är enligt ställda krav. Vid slutkontroll utarbetas mätprotokoll, som sänds på begäran.

 

Material certifikat

Vid leverans lämnar vi på begäran dokumentation om legeringsinnehåll och hållfasthet enligt EN 10204 standard, samt intyg om utförda kontroller. Mera omfattande provningar bedrivs i samarbete med Metlab Oy i Tampere, som är ackrediterad hos klassningssällskap.
Typer av kontrollintyg:

Identitetsintyg

  • Kvalitetsintyg
  • Provningsintyg
  • Acceptandintygg
> > > > > > >