Kontinuerlig gjutning

Sträng- eller kontinuerlig gjutning representerar den nyaste gjuttekniken för gjutning av rör, rundstänger och profiler.

Gjutstyckena har efter stränggjutning bra ytkvalitet och måttnoggranhet.

Behovet för bearbetning är litet.

Som sträng- eller kontinuerlig gjutning gjuter vi stänger på diameterområdet 13 - 230 mm.

Gjutlängden är maximalt 14 m.

Med sträng- eller kontinuerlig gjutning får man gjutgods, som är tätt av sin mikrostruktur. Den stränggjutna rödmetallens densitet är 8.8 kg/dm³ , när den motsvarande i sandgjutet är 8.5 kg/dm³.

 

Fördelarna av sträng- eller kontinuerlig gjutning:

  1. Gjutstyckets mikrostruktur är felfri, inga porer eller slagginneslutningar.
  1. Gjutstycket är trycktätt.
  2. Gjutstyckets hållfasthetsegenskaperna är goda.
  3. Gjutstyckets ytkvalitet är bra.
  4. Gjutstycket är måttnoggrant, behovet av arbetsmån är litet.
  5. Möjligheten att gjuta komplicerade profiler.
  6. Gjutstyckets längd.

 

> > > > > > >