Material

Korrosionsbeständiga delar i pappersmaskiner, lagerbussningar med medelsvåra krav i allmän maskinbyggning, cylinderfoder, propelleraxelbussningar på fartyg, ventilsätesringar, långsamtgående snäckhjuls- och kuggkransar med lågt yttryck.

Glidlager för anläggningsmaskiner och för glidlager med lite större krav än PROMET 5.

Glidlager, då belastningstopparna uppgår till 50 N/mm2, propelleraxelbussningar, glidskivor och -skenor, snäckhjul och spännmuttrar.

Snabbgående snäck- och kugghjul, vilka tål slagbelastningar, armaturer, pumphus, vinghjul i pumpar o.s.v.

PROMET 12 är speciellt lämlig för snabbt roterande och påfrestade snäck- och kugghjul. Belastningsnormvärde för centrifugal- och stränggjutna snäckhjul är vid kontinuerlig belastning C="2" - 12,5 N/mm2 beroende av glidhastigheten; vid kortvarig belastning C="40" - 45 N/mm2. PROMET 12 är lämplig som glidlager framför allt då det förekommer momentana belastningstoppar (120 N/mm2), som i vevstaks- och knäledslager, även glidskenor, hastig roterande spännmuttrar under belastning, matarspindelmuttrar i vertygsmaskiner, cylinderbussningar, spindlar och styrningar för bergborrmaskiner, friktionshjul, kopplingsstycken mm.

Glidlager med högt yttryck såsom lagerbussningar för barktrummor, kalanderlager, fordonslager, lager för anläggningsmaskiner, kolvtapps- och tvärstyckslager, löphjulslager i turbiner, lager för rullparti i pappersmaskinen, bussningar för sugtrummor, styrbussningar för teleskoprör, vevstakslager, lager för stenkrossar, lager för varmvalsar etc.

Glidlager med högt yttryck på vilka kantpressining förekommer. Tål kotrvarig brist på smörjningsmedel. Lämlig för lager i stora anläggningsmaskiner, kolvtapps-bussningar och -glidringar i stora fartygsdieselmotorer, lager för blandare, kvarn-maskiner, vattenpumpar, roterande trummor samt kallvalsar utan vitmetallfoder.

Lager i stora roterande trummungnar, såsom i mesabränn- och cementungnar. Lager i tyngre anläggningsmaskiner. Bristfälligt smorda eller vattensmorda lager i barkningsanläggingens transportörer och motsvarande. Kan också användas för lager, i vilka tidigare funnits vitmetall. PROMET 420 tål ca 100 grader högre temperatur än vitmetallen. Användes även i korrosionsbeständiga armaturer.

Syrafasta armaturer med stor hållfasthet inom kemiska- och livsmedelsindustrin samt vid skeppsbyggnad. Gruvpumpar, propellrar, ventiler, bussningar, ventilsäten och -styrningar i förbränningsmotorer.

Maskindelar i kemiska-, livsmedels-, petroleum-, och gruvindustrin samt vid skeppsbyggnad. Propellrar, snäck- och kugghjul, armaturer för överhettad ånga, glidskivor och skruvar.

PROMET Ms264, mässing, PROMET 5750, specialmässing, PROMET 5760, specialmässing, PROMET 5775, specialmässing, PROMET NiAp410, aluminiumbrons

Hållfasthet, riktanalyser, fysikaliska egenskaper, korrosionsbeständighet, jämförbara standader,k Kort korrosionsquide

För / offertförfrågan avseende> > > > > > >