Andra kopparlegeringarna

PROMET Ms264, mässing

Mässing kan i maskindelar användas endast då inga speciella krav ställs på hållfasthet, korrosionsbeständighet, svetsbarhet, glidegenskaper, tryck eller värmebeständighet. Föredelarna med mässing är det relativt låga priset samt den elektriska lendningsförmångan som kan räknas till den allra bästa bland kopparlegeringarna. Mottaglig för spänningskorrosion.

ANVÄNDNING

Rörkopplingar, ventiler vid lågt tryck och temperatur inte överstigande +120 C. Beslag och prydnadsföremål. Vanlig mässing är inte lämplig för glidlager och motstår inte korroderande effekter av lösningar, som används i pappers- och massaindustrin.

PROMET 5750, specialmässing

Seg och hård specialmässing, som går under namnet stålbrons och som har hållfasthetsegenskaper ungefär motsvarande Fe 50. Korrosionsbeständig bl. a. mot havsvatten, men är mottaglig för spänningskorrosion.

ANVÄNDNING

Snäckhjul på sådana ställen där kuggarna utsätts för stötbelastning och yttrycket är stort, men glidhastigheten låg. Fartygspropellrar och blandarvingar. Nuförtiden är användandet minskande.

PROMET 5760, specialmässing

Specialmässing med hög statisk hållfasthet och hårdhet. Håller sämre för dynamiska påkänningar och vibrationer än PROMET 5750.

ANVÄNDNING

Chuckar, koner, styringar m. fl. sådana delar av vilka krävs stor hårdhet. Användandet minskar.

PROMET 5775, specialmässing

Specialmässing, med synnerligen stor statisk hållfasthet och hårdhet Håller dock dåligt mot dynamiska påfrestningar och vibrationer. Liten töjning.

ANVÄNDNING

Används som lager, där mycket stor yttryck men liten glidhastighet förekommer, som t. ex. i brolager, långsamt roterande snäckhjul smat spindlar och inre delar av högtrycksarmaturer. Användandet minskar.

PROMET NiAp410, aluminiumbrons

Har bättre hållfasthetsegenskaper än PROMET NiAp 210.

ANVÄNDNING

Som PROMET NiAp 210, men legeringen tål större yttryck och påfrestningar. Används som inre delar i hydrauliska högtrycksutrustningar, i träslipmaskinernas stenflänsmuttrar och motsvarande.

För / offertförfrågan avseende> > > > > > >