Egenskaper för bronslegeringarna

Kopparlegeringarnas hållfasthetsegenskaper

Hållfastetsvärdena gäller i centrifugal- och stränggjutning upp till 50mm:s materialtjocklek.

    Sträckgräns N/mm2 Brottgräns N/mm2 Förlänging
A5%
Hårdhet HB
F = 10D2
  PROMET        
Rödmetall 5 110 250 13 65
Rödmetall 737 120 260 12 70
Rödmetall 310 130 260 15 75
Tennbrons 10 160 280 10 80
Tennbrons 12 150 280 5 90
Blytennbrons 1010 110 220 8 70
Blytennbrons 715 90 200 7 65
Blytennbrons 420 80 170 6 50
Aluminiumbrons Ap 110 200 550 15 130
Aluminiumbrons NiAp 210 280 650 13 150
Aluminiumbrons NiAp 410 380 750 5 185
Mässing Ms 264 70 180 12 50
Specialmässing EMs5750 200 500 18 120
Specialmässing EMs5760 260 620 14 150
Specialmässing EMs5775 480 750 5 190

Riktanalyser för Prometlegerimgarna %

    Al Cu Fe Mn Ni Pb Sn Zn
  PROMET                
Rödmetall 5   85       5 5 5
Rödmetall 737   82       7 7 4
Rödmetall 310   88         10 2
Tennbrons 10   90         10  
Tennbrons 12   88         12  
Blytennbrons 1010   80       10 10  
Blytennbrons 715   78       15 7  
Blytennbrons 420   75       20 5  
Aluminiumbrons Ap110 10 88 2          
Aluminiumbrons NiAp210 10 80 5   5      
Aluminiumbrons NiAp410 11 77 6   6      
Mässing Ms 264   65       2   33
Specialmässing EMs5750 1 61 1 2       35
Specialmässing EMs5760 2 60 1 3       34
Specialmässing EMs5775 5 63 3 4       25

Fysikaliska egenskaper

  Densität Längdut-vidnings-koefficient Specifik varme-kapacität Värme-lednings-förmåga Resistivitet Elasticitets-modul
  20-200°C 20°C 20°C 20°C 20°C
  PROMET kg/dm 10-6x1/K J/Kkg W/Km nΩm kN/mm2
Rödmetall 5 8.9 18 375 70 110 95
Rödmetall 737 8.9 19 375 45 110 90
Rödmetall 310 8.9 18 375 50 160 100
Tennbrons 10 8.8 18 375 50 160 110
Tennbrons 12 8.8 18 375 50 190 110
Blytennbrons 1010 9.0 19 375 50 170 80
Blytennbrons 715 9.2 19 375 50 170 75
Aluminiumbrons Ap 110 7.5 17 400 65 120 110
Aluminiumbrons NiAp 210 7.6 17 420 40 200 120
Mässing Ms 264 8.4 20 375 100 75 90
Specialmässing EMs 460 8.4 21 375 100 80 100
Specialmässing EMs5750 8.2 21 375 85 80 100

Korrosionsbeständighet

I följande tabell har man jämfört legeringarnas korrosionsbeständighet med skalan från 1 till 5, där 5 betyder den bästa beständigheten. Tabellen är avsedd endast för kopparmetaller.

    Luft,
sötvatten
Havsvatten,
saltlösning
Tvållösning,
alkalisk
Svaga syror Starka ickeoxiderande syror
  PROMET          
Rödmetall 5 5 4 4 3 1
Rödmetall 737 5 4 4 3 2
Rödmetall 310 5 4 4 4 2
Tennbrons 10 5 5 5 5 2
Tennbrons 12 5 5 4 5 2
Blytennbrons 1010 5 5 4 5 2
Blytennbrons 715 5 4 4 4 2
Blytennbrons 420 5 4 4 4 2
Aluminiunbrons Ap 110 5 5 4 5 4
Aluminiunbrons NiAp 210 5 5 4 5 4
Aluminiunbrons NiAp 410 5 5 4 5 4
Mässing Ms 264 4 3 2 1 1
Specialmässing EMs 460 3 2 2 1 1
Specialmässing EMs5750 4 4 3 2 1
Specialmässing EMs5760 4 4 3 2 1

Jämförbara standader

I tabellen nedan finns jämförbara standardbeteckningar.

    EN 1982 DIN SIS
  PROMET      
Rödmetall 5 CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) 1705 CuSn5ZnPb 145204
Rödmetall 737 CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K) 1705 CuSn7PbZn -
Rödmetall 310 (SFS 2208 CuSn10Zn2) 1705 CuSn10Zn 145458
Tennbrons 10 CuSn10-C (CC480K) 1705 CuSn10 145443
Tennbrons 12 CuSn12-C (CC483K) 1705 CuSn12 145465
Blytennbrons 1010 CuSn10Pb10-C (CC495K) 1716 CuPb10Sn 145640
Blytennbrons 715 CuSn7Pb15-C (CC496K) 1716 CuPb15Sn -
Blytennbrons 420 CuSn5Pb20-C (CC497K) 1716 CuPb20Sn -
Aluminiunbrons Ap110 CuAl10Fe2-C (CC331G) 1714 CuAl10Fe 145710
Aluminiunbrons NiAp210 CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G) 1714 CuAl10Ni 145716
Aluminiunbrons NiAp410 CuAl11Fe6Ni6-C (CC334G) 1714CuAl11Ni -
Messing Ms 264 CuZn33Pb2-C (CC750S) 1709 CuZn33Pb2 145144
Specialmessing EMs5750 CuZn35Mn2Al1Fe1-C (CC765S) 1709 CuZn35Al1 145256
Specialmessing EMs5760 CuZn34Mn3Al2Fe1-C (CC764S) 1709 CuZn35Al2 -
Specialmessing EMs5775 CuZn25Al5Mn4Fe3-C (CC762S) - -


Om kopparlegeringarnas korrosionbeständighet

Koppar och alla dess legeringar motstår mycket bra påverkan av följande.

-alla torra gaser med undantag av acetylen, som endast moststås av mässing
-organiska lösningsmedel med undantag av fuktiga klorerade kolväten, som motstås dåligt av mässing och relativt bra av andra.
-oljor och flytande bränslen och följande industriprodukter som alkohol, asfalt, lack, fernissa, plast mm.

Med undantag av mässing är koppar och dess legeringar resistenta mot lösningar och vätskor av följande ämnen:
-alun, borsyra, formalin, havsluft, kreosot, mjölk, natriumfosfat, tvättsoda, natriumsulfat, vattenglas, öl, garvsyra, tvållösningar, dricksvatten, kondensvatten, havsvatten, avloppsvatten

Med undantag av mässing är koppar och dess legeringar bra resistens mot följande ämnen samt lösningar av dessa:
-sulfitcellulosafabriks- och pappersbruksatmosfär, såsom luft, koksyra, avfallssyra, tvättlösningar, våt svaveldioxid, svavelsyrlighet, kalciumbisulfit, ättiksyra, ferrosalter, fosforsyra, fruktsafter, kolsyra, våt trikloretylen, klorkalk, våt koltetraklorid, kopparsulfat, magnesiumklorid, mjölksyra, natriumbikarbonat, oxalsyra, oljesyra, svavel, zinksulfat mm.

Med undantag av mässing har kopparlegeringarna bra resistens mot följande ämnen:
-svartlut från sulftkokning blekningslösningar såsom natriumhypoklorit, klorlösning och natriumperoxid, ammoniumsulfat, anilin och anilinfärger, fluorvätesyra, kopparnitrat,natriumsulfid, zinkklorid, saltsyra.

Kopparlegeringarna är ej resistenta mot följande ämnen:
-kvicksilver och dess salter, kromsyra, pikrinsyra, blåsyra och dess salter eller cyanider, ferroklorid och -sulfat, ammoniak och dess salter.

För / offertförfrågan avseende> > > > > > >