PROMET 12, tennbrons

PROMET 12, tennbrons EN 1982-CuSn12-C-GC/GZ

Seg, hård, slitstark och havsvattenbeständig, goda glidegenskaper. Ersätter sandgjutet Tp 14. PROMET 12 har de bästa hållfasthets- och glidegenskaperna av tennbronserna.

PROMET 12 är speciellt lämlig för snabbt roterande och påfrestade snäck- och kugghjul. Belastningsnormvärde för centrifugal- och stränggjutna snäckhjul är vid kontinuerlig belastning C="2" - 12,5 N/mm2 beroende av glidhastigheten; vid kortvarig belastning C="40" - 45 N/mm2. PROMET 12 är lämplig som glidlager framför allt då det förekommer momentana belastningstoppar (120 N/mm2), som i vevstaks- och knäledslager, även glidskenor, hastig roterande spännmuttrar under belastning, matarspindelmuttrar i vertygsmaskiner, cylinderbussningar, spindlar och styrningar för bergborrmaskiner, friktionshjul, kopplingsstycken mm.

För / offertförfrågan avseende> > > > > > >