PROMET 5, rödmetall

PROMET 5, rödmetall EN 1982-CuSn5Zn5Pb5-C-GC/GZ, Rg5

Glidlagermetall för allmänt bruk. Slitstark med goda glidegenskaper. Den anpassar sig bättre för kanttryck än tennbrons, dock inte så bra som PROMET 420 . Nödsmörjningsegenskaperna är nöjaktiga. Medelyttrycket kan i hydrodynamiskt smorda lager, i vilka kanttryck inte förekommer, uppgå till 25 - 46 N/mm2. PROMET 5 som motstår havsvatten och är allmänt korrosionbeständig, är det mest ekonomiska glidlagermaterialet.

Korrosionsbeständiga delar i pappersmaskiner, lagerbussningar med medelsvåra krav i allmän maskinbyggning, cylinderfoder, propelleraxelbussningar på fartyg, ventilsätesringar, långsamtgående snäckhjuls- och kuggkransar med lågt yttryck.

För / offertförfrågan avseende> > > > > > >