Asiantuntevat myyjät ja asiakkaille kriittiset palvelut saivat kiitosta.

Keskipakovalu Oy toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn loppuvuodesta 2021. Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä.
Vastaajat arvioivat muun muassa yrityksen asiantuntemusta toimialallaan ja tuotteiden ja palveluiden laadukkuutta. Lisäksi kysyttiin tuotantoon, tuotteisiin ja palveluihin investoimisen merkitystä.

Edellä mainitut seikat koettiin yhteistyön kannalta merkityksellisiksi ja jokaisessa kohdassa Keskipakovalu sai arvosanaksi hyvä.

Palvelut ja tuotteet

Koneistetut komponentit ja varastointipalvelut nousivat Keskipakovalun asiakkaiden toiveissa erityisesti esiin, kun kysyttiin mihin tuotteisiin ja palveluihin tulisi jatkossa panostaa. Sopimusasiakkaille taloudellisissa erissä toteutettavat komponenttivalmistus ja varastointi säästävät asiakkaan varastotilaa ja ehkäisevät tuotantoseisakkeita. Komponenttien koneistuksessa Keskipakovalu on erikoistunut liukulaakereihin.

Asiantuntevat myyjät ja asiakaspalvelu

Keskipakovalun myyjien kanssa asiointi koettiin sujuvaksi ja myyjien koettiin ymmärtävän asiakastarpeet. Myyjät pystyivät opastamaan teknisissä kysymyksissä liittyen materiaaliin, valmistettavuuteen ja komponentin hintaan vaikuttaviin tekijöihin. Kiitosta myyjät saivat myös vastausnopeudesta ja koko yritys hyvästä palvelusta ja tuotteista.

Tarjoukset ja toimitukset lähtivät asiakaskokemuksen mukaan Keskipakovalulta liikkeelle sovitusti. Myös Keksipakovalun tarjoama pikatoimitusmahdollisuus (valusta koneistetuksi komponentiksi viikossa) koettiin merkitykselliseksi. Komponenttien hinnoittelu koettiin kilpailukykyiseksi.

Kovaromun kierrätystä arvostetaan

Viime vuosina Keskipakovalussa on panostettu värimetallien uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Kovaromua sekä värimetallilastuja ostetaan suoraan asiakkailta, koneistajilta ja raaka-aineiden toimittajilta. Ostettavat raaka-aineet ovat kupari, tina, punametallit, tinapronssit, lyijytinapronssit ja nikkelialumiinipronssit.

Tämä mahdollisuus koettiin kyselyssä tärkeäksi yhteistyön osa-alueeksi ja noin 70% vastaajista oli valmis käyttämään kyseistä palvelumahdollisuutta. Keskipakovalu maksaa materiaaleista kilpailukykyisen hinnan.

Noin 85% vastaajista suosittelee Keskipakovalua valutuote- ja komponenttitoimittajaksi.

Kotimainen saatavuus entistä tärkeämpää

Pronssi- ja alumiinikomponenttien kotimainen saatavuus nähtiin kyselyssä merkityksellisenä. Toimitusten nopeus on tärkeää ja mahdollisuus tilatun materiaalin katoamiseen matkalla on pieni. Lisäksi kotimaisen tuotannon ylläpitäminen nähtiin yleisesti ottaen tärkeänä. Kriisitilanteissa materiaalien ja komponenttien saatavuus ulkomailta ei ole taattua.