Investoinnilla parannetaan Keskipakovalu Oy:n kykyä palvella sekä olemassa olevia että uusia asiakkaita kyvykkäämmin laajemmalla tuotevalikoimalla ja sarjavalmistuksen tuomalla kustannustehokkuudella. Investointi sisältää automatisoidun robottiratkaisun, komponenttien mittalaitteen sekä CNC-sorvin tankoautomaatilla.

Keski-Suomen ELY-keskus on tukemassa merkittävässä määrin uutta investointia EU:n rakennerahasto-ohjelman kautta. Investointi pienentää liukulaakereiden valmistuksen hiilijalanjälkeä ja lisää kiertoraaka-aineen käyttömäärää Keskipakovalulla.

Investointi on tuotantokäytössä vuoden 2022 lopussa.

Yhteistyökumppaneiksemme valitsimme Tampereelta paikalliset automaatiota, robotiikka, mittaustekniikkaa ja koneistuspalveluita tuottavat kärkiyritykset: JTA-Connection Oy, Mitutoy Oy sekä VossiGroup Oy.