Keskipakovalu Oy on yksi Suomen kiertotalouden kärkiyrityksistä. Keskipakovalun tuotteet valmistetaan 95 %:sti kierrätysraaka-aineista. Pyrimme minimoimaan toiminnassamme ympäristöhaittoja mm. kierrättämällä raaka-aineita, käyttämällä uusiutuvia energialähteitä ja investoimalla aurinkosähköön.

Keskipakovalu Oy kannustaa myös muita saavuttamaan meille kaikille tärkeät ympäristöpäämäärät.

Jouttenuksen järviketjun vesistön tilan kohennus

Keskipakovalu Oy on tukenut Jouttenuksen järviketjun suojeluyhdistyksen tekemiä alueen vesistön tilan kohentamistoimenpiteitä. Hankkeessa on alennettu järven fosforipitoisuutta. Jouttenusjärvi kuuluu Kokemäen, Näsijärven ja Pyhäjärven vesistöalueeseen.

Keskipakovalu Oy